Dzień ósmy

Piszemy, malujemy, składamy, ciało wyginamy, cienia szukamy... I jak Wam o tym opowiedzieć, żeby zbyt dużo nie powiedzieć...

Dzień siódmy

Rozpoczął się drugi tydzień Lata w Teatrze. Dzisiaj pracujemy muzycznie, plastycznie i technicznie. Doskonalimy również elementy etiud. Pracujemy dzielnie...


Dzień szósty

Przypominamy sobie wszystkie etiudy odegrane w tym tygodniu i wspólnie wybieramy to, co podoba się nam najbardziej. Małymi kroki zaczynamy tworzyć scenariusz naszego przedstawienia. Pierwszy tydzień Lata w Teatrze za nami.